2015-06-30

Kierownictwo

Kierownik Ośrodka:

Urszula Porańska

e-mail: mops-bytow@wp.pl


Zastępca Kierownika:

Joanna Główczewska

e-mail: j.glowczewska@mopsbytow.pl


Główna Księgowa:

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

e-mail: a.dyszczakowska@mopsbytow.pl


Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych:

Małgorzata Micheńko

e-mail: m.michenko@mopsbytow.pl